CV

Fideelia-Signe Roots on interdistsiplinaarne kunstnik, kes tegeleb peamiselt feminismi, ajalootõlgendamise ja viimasel ajal ka loomaõigustega. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kunstniku-uurimusega Naine kui kangelane (doktorikraad 2017). Feministlikus ajalookirjutuses on juba pikalt kaasatud naisi suurde ajalukku, kus varem on domineerinud mehed. Sealt edasi minnes avastas kunstnik, et kui revolutsiooniline naiste vabastamise ajajärk hakkab 21. sajandil oma eesmärgini jõudma, siis loomade jaoks on see kõik alles ees. Loomade ja looduse rõhumine on samaväärne naiste, laste jt rõhumisega. Tegu on dualismiga: selle asemel, et olla koos, on „meie“ ja „teised“, kusjuures ennast peetakse teistest paremaks, õigustades sellega teiste ekspluateerimist. Oma praeguses (seisuga 2021) loomingus lahkab kunstnik küsimust, kuidas uuel viisil loomadega koos olla.

Kunst