Kontakt

Selle kodulehe sisu on kaitstud allpool viidatud autorikaitseseadusega. Küsimuste korral palun saada kiri: fideelia @ future.ee.

Creative Commonsi litsents
Fideelia kodulehekülg on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.

 

moodsa kunsti vihkaja

Maal "Moodsa kunsti vihkaja"

Idee allikas Delfi

Fideelia 2004