Äng - 161 km palja rindkerega

Kestvusperformance

8.-13. august 2011

2011. aasta 8. augusti hommikul võtsin Tartus oma maja ees ülakeha paljaks ja seadsin sammud põhja suunas.


Kui eelneva lause autor oleks mees, kõnetaks see meid hoopis teisiti. Tegu, mis on mehe puhul tavaline, on naise juures hullumeelne ja kangelaslik.

Performance kujutas endast 161 km pikkust jalgsimatka Tartust Karepale, suurem osa sellest palja ülakehaga ning kuulus Teet Veispaku kureeritud tegevuskunstiürituse  "Äng" kavva.  Aktsioon kestis viis päeva: 8.-12.08 ning lõppes 13. augustil lipu heiskamisega Sagritsa talumuuseumis.

Kestvusperformance on performance’i alaliik, kus sõna "kestvus" tähistab protsessi vältamise ajalist pikkust. Marina Abramović’i sõnul peab kestvusperformance’i pikkus ületama kuut tundi.

Kestvusperformance’it võib vaadata kui hullumeelsuse ja kangelaslikkuse väljendusvormi.

Aktsiooni peaeesmärk oli testida naise kehakuvandi piire. Avalikus ruumis kehtivad kirjutamata reeglid, mille rikkumine mõjub kui veaelement ja katkestus. „Äng“ kui alternatiivne vaatemäng vaatemänguühiskonnas oli katse demüstifitseerida naise ülakeha. Alaeesmärk oli proovile panna oma füüsilised võimed, kõndides iga päev mitukümmend kilomeetrit. Alaeesmärk ja peaeesmärk vahetasid kohad kolmandaks päevaks.

Ajaloolane C. Ginzburg (2002) usub, et tuttava võõraks muutmine, estrangement on viljakas kultuurianalüüsitehnika. Mõiste pärineb vene kirjanik V. Shklovskylt, kes nimetas seda ka ostranenieks ja kirjeldas järgmiselt:„kunstitehnika on muuta objektid võõraks ja vormid keerukaks, et suurendada tajumiseks kuluvat aega ja pingutust, sest tajuprotsess on ise esteetiline ja seda tuleb pikendada.“ Antud juhul tekitas võõritusefekti minu bioloogiline sugu. Mehe jaoks oleks selle aktsiooni ainus mõte harrastada matkamist värskes õhus.

Kuna teema oli ühiskondlikult oluline, kajastas seda Reporteri uudistesaade. Tegime Väike-Maarjas uudisklippi kui vallavanem mulle politsei kutsus. Kuna ma ei rikkunud seadust, oli mu juhtumit keeruline käsitleda ja väärteomenetlus lõpetati otstarbekuse kaalutlusel. Rikkumiseks nimetati seda aga ikka: "Küll asub kohtuväline menetleja seisukohale, et ühiskond peab veel siiski taunitavaks naistel palja ülakehaga viibimist linnapildis ja seetõttu tuleb lugeda nimetatud käitumine avaliku korra rikkumiseks" (Väärteo menetlemise lõpetamise määrus 30.08. 2011). Kuigi karistust ei järgnenud, tunnistati mind siiski süüdi, mistõttu esitasin avalduse soolise võrdõiguslikkuse volinik Mari-Liis Sepperile, kes jättis mind vastuseta, põhjendades oma vaikimist kaks aastat hiljem sellega, et ei tahtnud saada minu kunstiprojekti osaks.

Palja ülakehaga avalikus ruumis viibiv naine ei riku ametlikku- vaid kirjutamata seadust, samamoodi toimiv mees käitub aga igati korrektselt.

2004. aastal jõustus Eestis soolise võrdõiguslikkuse seadus, mille § 3, pt 3 sätestab:
otsene sooline diskrimineerimine leiab aset, kui ühte isikut koheldakse tema soo tõttu halvemini, kui koheldakse, on koheldud või koheldaks teist isikut samalaadses olukorras.

Kui naise ja mehe keha on samas olukorras, kuid tsenseeritakse vaid naise keha, on tegemist otsese soolise diskrimineerimisega, mis on seadusevastane.

Naised ja mehed on meie riigis seaduse järgi võrdõiguslikud ja naistel on põhiseaduslik õigus viibida sarnaselt meestele palja ülakehaga avalikus ruumis. Hetkel ei keela rindkere paljastamist ükski seadus. Mehed kasutavad seda õigust alati, kui ilmastik lubab, kuid naised mitte. Põhjenduseks tuuakse, et naise rind on seksuaalne ja salapärane ning et naine ja mees on olemuselt erinevad. Need on kultuurilised seletused. Bioloogilises mõttes ei loeta naise rindu suguorganiteks. Need koosnevad samadest elementidest nagu meeste rinnad.

Naised soovivad juba kõikjal maailmas ise otsustada, millist nende kehaosa pidada seksuaalseks. Kuni naise rinnad on seksualiseeritud, saab kapitalistlik ühiskond neid müüa. Palja rindkerega naised töötavad seega süsteemile vastu ja on kriminaliseeritud. Neile kutsutakse politsei, hoolimata sellest, et palja ülakehaga naised lihtsalt praktiseerivad oma õigust valida, mida oma kehaga teha ning vaatamata isegi sellele, et osades riikides juba on konkreetselt seadusesse kirjutatud, et naised võivad viibida palja ülakehaga avalikus kohas.

Paljud soouurijad väidavad, et sugu on õpitud käitumisjoonte kogum. Näiteks arvab J. Butler, et sugu on performatiivne: me esitame oma soorolli nagu näidendit. E. Fox Keller ja P. Bourdieu väidavad, et soorolle on raske muuta, sest need asuvad väga sügaval alateadvuses.

Ajaloos on pidevalt muutunud kehaosad, mille näitamist peetakse ebaviisakaks. Varem ei tohtinud mehedki katmata rinda näidata. Lähtudes sellest, et 20. sajandil võitlesid mehed endale välja õiguse palja rindkerega avalikus ruumis viibida, usun et 21. saj saab olema naiste sajand, kus naised hakkavad ise oma keha üle valitsema.

Videostillid

Äng
2 1
3 4
6 7
7 8
9 10
11 12
13 14

 

Blogipostitus kannatusrohkest teekonnast

Video teekonnast, lõpuperformance'st ja meediakärast

 

Palja ülakeha performance’i Äng etapid

Meediakajastused

 

Välismaal

Soomekeelne uudis lehel Findance.com

Norrakeelne uudis lehel Abcnyheter

ERR: Artist Seeks Transparency on Rules on Partial Nudity

Topfree Equal Rights Association (TERA) uudised (allapoole kerida)

Kellegi inglisekeelne blogi

Kui allapoole kerida, ilmub minu video: Topfree Living

 

Eestis

Kunstikeskus.ee - virtuaalnäitus Vano Allsalu saatetekstiga

Delfi, Margus Kiis: Fideelia-Signe Rootsi palja rinna aktsioon - aastakümne kunstisündmus

Reporteri uudisklipp: Ängistuses kunstnik matkab paljaste rindadega Lääne-Virumaale

Vikerraadio: Maarja Kangro päevakommentaar

ERR uudised: Ülakeha paljastanud kunstnik pöördus võrdõiguslikkuse voliniku poole

Virumaa Teataja, Toomas Herm: Lääne-Viru politsei mõjutas rannakultuuri

Virumaa Teataja: Politsei jättis palja ülakehaga naise karistuseta

Virumaa Teataja, Toomas Herm: Politsei nabis Väike-Maarjas kinni poolpalja naise 

Virumaa Teataja, Toomas Herm: Poolpaljas naine Väike-Maarjas lõi pretsedendi Eesti õigusemõistmises

Virumaa Teataja Juhtkiri: Viisakas ülakeha

Ekspress.ee Mikk Pärnits: Paljaste rindade terror

Sirp, Kristina Valdru: Küsimus, vastus ja õlakehitus

Delfi:Palja ülakehaga kõndinud kunstnik Fideelia-Signe Roots lubab politsei peale edasi kaevata

Õhtuleht: Kunstnik Fideelia-Signe Roots kõndis Tartust Karepale palja ülakehaga

GALERII: kuidas paljaste tissidega Fideelia-Signe ja teised kunstnikud ängi välja elasid
Kunstnik Fideelia-Signe Rootsi viiepäevane teekond päevade kaupa

Õhtuleht: Kas naise paljas ülakeha on tabu ja mehe oma mitte?

Persoonilugu Eesti Ekspressis, Kadri Karro: Tsenseeritud rinnad

Virumaa Teataja, Risto Kukk: persoon Fideelia: Alastiolek on loomulik, seda põhjendama ei pea

EPL, Margit Adolf: Paljad naised ja sisetunde küsimus

Elu24.ee: Ängistuses kunstnik matkab Karepale paljaste rindadega

Elu24.ee Anu Saagim: kelle karkass vormist liiga väljas, katku seda riietega

Elu24.ee Heidy Tamme: naise rind pole mängukann

Elu24 Vanalinnas rinnad paljaks võtnud Fideelia: mupo kiitis mu keha

Delfi Rahva Hääl: Ainult primitiivsed metsnaised liputavad paljaste rindadega!

Veiko Rämmeli blogipostitus

Facebooki grupp Usume Fideelia-Signet

Triin Toomesaare blogipostitus

Usume Fideeliat kivi Allah Pugatchova blogipostituses

Kanal 2 sari Eestlane ja venelane - Teeme ära!, kus muti osatäitja Anne Paluver minu eeskujul rinnad paljaks võtta ähvardab

 

Linke samal teemal

 

Väike-Maarja avaliku korra eeskiri
5.6. lärmamine, inimeste pahatahtlik tülitamine, samuti muud kaaskodanike rahu või kaitstust rikkuvad või inimväärikust alandavad ja ühiskondlikku moraalitunnet solvavad teod; - palja rindkerega naine liigituks selle punkti alla, kuigi eraldi mainitud ei ole.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus: "Otsene sooline diskrimineerimine leiab aset, kui ühte isikut koheldakse tema soo tõttu halvemini, kui koheldakse, on koheldud või koheldaks teist isikut samalaadses olukorras."

Teooria – milliste retoorikatega põhjendatakse naiste palja ülakehaga olekut

Vabameelse blogi vt punkt 131 - seadusi, mis nõuavad, et naised rindu kataksid, pole võimalik mitte ühegi argumendiga põhjendada.

Vabameelse blogi: Hirm alastuse ees

Kanada - The Topfree Equal Rights Association (TERA). Nõustab naisi, kes on palja ülakehaga avalikus ruumis liikumise eest trahvi saanud ja kelle palja rindkerega fotod on Facebookist eemaldatud.


Rootsi – Bara Bröst 2008. saavutati õigus olla avalikes ujulates palja rindkerega.


Taani - Topless Front 2008. saavutati õigus olla avalikes ujulates palja rindkerega.


Nudismi sünnimaal Saksamaal avati alastimatka rada 2011.a.


USA GoTopless rühmitus


Ülemaailmne liikumine SlutWalk


Topfreedom Wikipeedias

 

 

 

Tagasi soouurimusse